Šifra: 118861
ECTS: 8.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marina Diković
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Temeljni pojmovi didaktike: učenje, poučavanje, obrazovanje, nastava
2. Didaktička načela
3. Poučavanje i planiranje poučavanja: Taksonomija obrazovnih ciljeva
4. Ciljevi nastave
5. Ishodi učenja
6. Metode poučavanja i učenja i njihova primjena u nastavi
7. Oblici rada u nastavi
8. Nastavna sredstva i pomagala. Izvori znanja u nastavi
9. Oblici integriranog poučavanja: tematski pano, integrirana nastavna tema, pojmovna mreža ili mentalna mapa, individualni učenički projekt, skupni učenički projekt ili projektna nastava
10. Artikulacija i etape nastavnoga procesa (makroartikulacija)
11. Nastavni sat - organizacija nastavnoga sata (vrste nastavnih sati) - dnevna priprema (mikroartikulacija)
12. Pojam kurikuluma i njegove bitne odrednice
13. Planiranje i programiranje u nastavi - pripremanje za nastavnu godinu, tematsko planiranje i programiranje
14. Vrste nastave: izvanučionička (terenska) nastava, dopunska i dodatna nastava
15. Vrednovanje obrazovnih postignuća učenika u nastavnim aktivnostima
16. Razredno ozračje i školska kultura
Literatura:
2. semestar
Obavezni predmet - Izvanredni studij - Program stjecanja nastavničkih kompetencija
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Marina Diković :

    utorkom od 12.00 do 13.00 sati

    srijedom od 11.00 do 12.00 sati

    Lokacija: 24/2