Audio i video obrada/ Elaborazione audio e video


OSNOVNI PODACI

Šifra:

146887

ECTS:

4.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Ivan Pogarčić

Izvođači:

Janko Žufić , v. pred. - Vježbe u praktikumu

dr. sc. Elena Krelja Kurelović , v. pred. - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Seminar 30
  • Vježbe u praktikumu 30

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

6. SEMESTAR

Izborni modul Informatika IC VI sem. - Redovni studij - Učiteljski studij / Insegnamento di classe


TERMINI KONZULTACIJA