Američka kultura i civilizacija


OSNOVNI PODACI

Šifra:

189422

ECTS:

3.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Renata Šamo

Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Renata Šamo - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 15
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

2. SEMESTAR

Izborna grupa dvop. pred EJIK 2.sem FF - Redovni studij - Engleski jezik i književnost
Izborna grupa II. sem Engleski jezik i književnost - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Arheologija
Izborna grupa II. sem Engleski jezik i književnost - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost
Izborna grupa II. sem Engleski jezik i književnost - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Japanski jezik i kultura
Izborna grupa II. sem Engleski jezik i književnost - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Latinski jezik i rimska književnost
Izborna grupa II. sem Engleski jezik i književnost - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Povijest
Izborna grupa II. sem Engleski jezik i književnost - Redovni studij - Engleski jezik i književnost - Talijanski jezik i književnost


TERMINI KONZULTACIJA