Šifra: 41561
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nevenka Tatković
Izvođači: Mariza Kovačević - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni je cilj kolegija upoznati suvremena znanstvena shvaćanja o razvoju logičko-matematičkog mišljenja djece predškolske dobi, ovladati metodičkim postupcima, tehnikama i oblicima samostalnog, stvaralačkog pristupa u odgojno-obrazovnom radu i znati ih primijeniti u praksi.
Ciljevi u terminima očekivanih rezultata:
- osposobiti se za timski rad i komunikaciju s predškolskom djecom i ostalim odgojno-obrazovnim djelatnicima
- pripremati se i realizirati metodičke vježbe u dječjem vrtiću
- znati izvršiti izbor adekvatnih sadržaja, strategija i postupaka za razvoj matematičko-logičkog mišljenja i ekološke osjetljivosti djeteta
- znati primjenjivati igru i eksperiment u odgojno-obrazovnom procesu
- pratiti, vrednovati i primjenjivati suvremene spoznaje o prirodoslovlju i društvu te početnim matematičkim pojmovima
- osposobiti se za provođenje manjih akcijskih istraživanja
- provoditi samoevaluaciju rada te evaluaciju rada djece i odgojitelja u neposrednom radu u odgojno-obrazovnoj ustanovi
- osposobiti se za programiranje, analiziranje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada
Literatura:
  1. Roller-Halačev; Upoznavanje predškolske djece s okolinom(određena poglavlja) ŠK, Zagreb, 1978.;
  2. Grupa autora: Igrom do sebe, Alinea, Zagreb, 1994.;
  3. Liebeck P.:Kako djeca uče matematiku, Educa, Zagreb, 1995.;
  4. Peteh, M.: Matematika i igra u dječjem vrtiću, Alineja, Zagreb 1992.;
  5. Uzelac, dr. sc. V. (1999), Djeca i okoliš, Rijeka, Adamić.;
  6. Brajša, P., Žganec-Brajša i Slunjski.E.: Tajne uspješnog roditelja i odgajatelja, C.A.S.H:, Pula, 1999.;
  7. Cvetković Lay, J.: Ja hoću i mogu više, Alinea, zagreb, 1995.;
  8. Grupa autora: Integralna metoda, I, II, III, Alinea, Zagreb.;
  9. Kornhauser, A: Bolje znanje nego imanje, :1-6., Školska knjiga, Zagreb, 1998.;
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Predškolski odgoj
Termini konzultacija: