Šifra: 145491
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Pogarčić
Izvođači: Janko Žufić , v. pred. - Vježbe u praktikumu

dr. sc. Elena Krelja Kurelović , v. pred. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
6. semestar
Izborni modul Informatika VI. sem - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: