Šifra: 97147
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Pogarčić
Izvođači: dr. sc. Elena Krelja - Kurelović , v. pred. - Vježbe u praktikumu
Janko Žufić , v. pred. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
7. semestar
Izborni modul IC VII sem INFO - Redovni studij - Učiteljski studij / Insegnamento di classe
Termini konzultacija: