Šifra: 41497
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nevenka Tatković
Izvođači: Doris Velan - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opći ( viši) ciljevi koji prelaze okvire nastavnog programa
Studenti će u ovom kolegiju:
a) stjecati temeljna znanja iz područja pedagogije u cilju poticanja razvoja stavova, osjetljivosti za pedagoške probleme
b) prepoznati obrazovanje kao važnog i neophodnog čimbenika koji omogućava ljudima stjecanje znanja o svijetu, drugim ljudima ali i o sebi samima tijekom cijelog života (?doživotno učenje? - learning throughout life).
Ciljevi u terminima očekivanih rezultata:
Studenti će nakon odslušanog kolegija u ovom semestru biti osposobljeni za:
1. pravilno definiranje složenijih pojmova pedagogije te za njihovu primjenu u školskom okružju i svakodnevnom životu;
2. analizu i kritičko razmatranje odnosa između teorije odgoja, škole i školskog sustava;
3. promišljanje, opisivanje i istraživanje jednostavnih formalnih i neformalnih oblika odgoja
4. prepoznavanje, kritičko analiziranje i interpretiranje najvažnijih obilježja pedagogije primjerima iz svakodnevnog života (škola, učitelj/odgojitelj, obitelj, lokalna zajednica, šira društvena zajednica);
5. uspoređivanje i kritičko analiziranje komunikacijskih situacija i oblika rada u školskom okruženju
6. evaluaciju vlastitog rada i rada učenika
7. kritičko analiziranje postojećih odgojnih funkcija i uloga pojedinih institucija (škola, obitelj, radna organizacija, mass-media i dr.) tj. njihovog utjecaja na mogućnosti i domete;
8.timski rad i komunikaciju sa subjektima odgojnog i obrazovnog procesa.
Literatura:
  1. GUDJONS, H: Pedagogija ? temeljna znanja, Educa, Zagreb, 1994.;
  2. VUKASOVIĆ: Pedagogija, Alfa, Zagreb, 1995;
  3. Brajša P.: PEDAGOŠKA KOMUNIKOLOGIJA, Zagreb 1993, Školske novine;
  4. Winkel R.: DJECA KOJU JE TEŠKO ODGAJATI, Zagreb 1996, Educa;
  5. Bratanić M.: MIKROPEDAGOGIJA, Zagreb 1990, Školska knjiga;
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Predškolski odgoj
Termini konzultacija: