Šifra: 41544
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Iztok Retar
Izvođači: mr. sc. Loris Benassi - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OPĆI CILJEVI:
1. Prepoznati važnost prihvaćanja svakodnevnog vježbanja u cilju razvoja antropoloških obilježja, usvajanja i povećanja fonda motoričkih znanja usmjerenih ka zdravlju.
2. Ovladati znanjima o vrijednostima i značaju svakodnevnih motoričkih aktivnosti uspješno prenose na djecu.
Ciljevi kolegija u terminima očekivanih rezultata: Studenti će nakon odslušanog kolegija biti u stanju:
1. Tumačiti i analizirati spoznaje o općim zakonitostima ljudskog kretanja, općim zakonitostima upravljanja procesom vježbanja kao i posljedicama neposrednih i posrednih utjecaja tih procesa na ljudski organizam.
2. Opisati i analizirati osnovne rezultate istraživanja u području primijenjene kineziologije, naročito za mlađi školski uzrast, te će moći adekvatno i uspješno primijeniti rezultate u nastavnoj teoriji i praksi.
3. Provesti i interpretirati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja kineziološke edukacije s ciljem mogućih poboljšanja neposredne nastavne teorije i prakse ( procedure planiranja i programiranja).
Literatura:
 1. Mraković, M. (1997), Uvod u sistematsku kineziologiju. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.;
 2. Charles, J. ( 1994), Conteemporary kinesiology. Morton Publishing Company, Ennglewood, Co.;
 3. Findak, V., D. Metikoš, M. Mraković, B. Neljak i F. Prot ( 2000), Motorička znanja. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.;
 4. Findak, V., D. Metikoš, M. Mraković, B. Neljak (1996), Primijenjena kineziologija u školstvu ? NORME. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.;
 5. Milanović i suradnici (1993), Priručnik za sportske trenere. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.;
 6. Malacko, J., D. Popović (2000), Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja. Priština: Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Prištini.;
 7. Pejčić, A. (2001), Zdrav duh u zdravu tijelu. Rijeka: Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Rijeci.;
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Predškolski odgoj
Termini konzultacija:
 • mr. sc. Loris Benassi :
  • utorkom od 10:15 do 11:15 (virtualna učionica)
  • od ponedjeljka do petka na e-adresu
  Lokacija: