Šifra: 41556
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marina Diković
Izvođači: Doris Velan - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Uvod u kolegij
1.1. Pojmovno određenje istraživačko-spoznajnog kurikuluma/teorijskih osnova upoznavanja okoline i početnih matematičkih pojmova
1.2. Ciljevi i zadaci istraživačko-spoznajnog kurikuluma
2. Istraživačko spoznajni kurikulum
2.1. Kurikulum (pojmovno određenje, obilježja integriranog kurikuluma, nedostaci neintegriranog kurikuluma, modeli integriranog kurikuluma)
2.2. Sukonstrukcija kurikuluma
3. Poticajno okruženje (kontekstualni institucionalni uvjeti)
3.1. Važnost poticajnog okruženja za istraživački, kreativni i spoznajni razvoj djeteta
3.2. Sigurnost djeteta u okruženju
3.3. Poticaji (prirodni i didaktički u okruženju)
4. Važni metodički naputci za odgojitelja u integriranom kurikulumu (istraživanje vlastite prakse, refleksivnost, profesionalni razvoj, kooperativnost i kolaborativnost, učenje s djecom i od djece, metakognitivni procesi, samoevaluacija i odgovornost djece i odgojitelja u procesu vlastitog učenja i primjene strategija učenja i spoznavanja)
5. Didaktičke igre u funkciji istraživačkih i spoznajnih aktivnosti djeteta (važnost, primjeri)
6. Istraživačko-spoznajne početne matematičke aktivnosti djeteta
6.1. Zašto istraživati i spoznavati početne matematičke pojmove
6.2. Razvoj djetetovog apstraktnog mišljenja u funkciji istraživanja i spoznavanja
6.3. Psihološki čimbenici koji utječu na integraciju, istraživanje i spoznavanje početnih matematičkih pojmova (senzorni, perceptivni, kognitivni, socijalni, emocionalni)
7. Matematičko logična načela
8. Teorije učenja u kontekstu istraživanja i spoznavanja početnih matematičkih pojmova
9. Oblikovanje početnih matematičkih pojmova: pridruživanje, razvrstavanje, sparivanje, nizanje, brojanje, učenje brojeva po redu, veza rednog i glavnog broja, znamenke
Literatura:
  1. Diković, M., Tatković, S., Legović, M.; Stjecanje i razvijanje kompetencija odgojitelja u inicijalnom obrazovanju. U: N. Tatković, M. Radetić-Paić, I. Blažević (ur.), Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (str. 155-172); Medulin-Pula: DV Medulin, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (2016)
  2. Miljak, A.; Življenje djece u vrtiću; Zagreb: SM naklada (2009)
  3. Petrović-Sočo, B.; Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje - holistički pristup; Zagreb: Mali profesor (2007)
  4. Slunjski, E.; Integrirani predškolski kurikulum; Zagreb: Mali profesor (2001)
  5. Slunjski, E.; Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću - organizaciji koja uči; Zagreb: Mali profesor (2006)
  6. Slunjski, E.; Kurikulum ranog odgoja - istraživanje i konstrukcija; Zagreb: Školska knjiga (2011)
  7. Šagud, M.; Odgojitelj kao refleksivni praktičar; Petrinja: Visoka učiteljska škola. (2006)
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Predškolski odgoj
Termini konzultacija: