Šifra: 146871
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Pogarčić
Izvođači: Janko Žufić , v. pred. - Vježbe u praktikumu

dr. sc. Elena Krelja Kurelović , v. pred. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Literatura:
3. semestar
Izborni modul Informatika IC III sem. - Redovni studij - Učiteljski studij / Insegnamento di classe
Termini konzultacija: