Šifra: 75069
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marina Diković
Izvođači: doc. dr. sc. Marina Diković - Seminar

Doris Velan - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,1

Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1. Pedagogija kao znanost (predmet, cilj i zadaci pedagogijske znanosti; kratki pregled povijesnog razvoja; odnos pedagogije prema drugim znanostima; mjesto pedagogije u sustavu znanosti; interdisciplinarnost pedagogije; struktura pedagogije; odnos teorije i prakse)
2. Temeljni pojmovi pedagogije (odgoj (pojam i vrste odgoja); obrazovanje; osposobljavanje/kvalifikacija; izobrazba)
3. Odgojne sredine - ustanove odgoja (intencionalne - obitelj, škola; funkcionalne - radne organizacije, vršnjaci, crkva i druge)
4. Odgojno obrazovna komunikacija (pojmovno određenje komunikacije; komunikacijski proces; teorije/modeli komunikacije; oblici kvalitetne odgojno obrazovne komunikacije; komunikacija i partnerstvo s roditeljima)
5. Kompetencije učitelja u suvremenoj školi (što su kompetencije; ključne kompetencije za društvo znanja; kompetencije učitelja u interakciji s učenikom; poželjne osobine učitelja)
6. Temeljni dokumenti o odgoju i obrazovanju u RH
Literatura:
 1. Jurčić, M.; Pedagoške kompetencije suvremenog učitelja.; Recedo d. o. o., Zagreb (2012)
 2. Mušanović, M., Lukaš, M.; Osnove pedagogije; HFD, Zagreb (2011), str. 1-56
 3. Tatković, N., Diković, M., Štifanić, M.; Odgoj i obrazovanje za razvoj danas i sutra. Ekološke i društvene paradigme; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula (2015)
 4. Tatković, N., Močinić, S.; Učitelj za društvo znanja; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula (2012), str. 43-104
 5. Vujčić, V.; Opća pedagogija. Novi pristup znanosti o odgoju.; HPKZ, Zagreb (2013), str. 11-235
 6. Osnove suvremene pedagogije; HPKZ, Zagreb (1999)
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Marina Diković :

  utorkom od 12.00 do 13.00 sati

  srijedom od 11.00 do 12.00 sati

  Lokacija: 24/2