Kineziološka metodika I./ Didattica della cinesiologia 1


OSNOVNI PODACI

Šifra:

97157

ECTS:

4.0

Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Biljana Trajkovski

Izvođači:

doc. Francesco D'Angelo - Seminar
Sandra Vido - Seminar

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Predavanja 30
  • Seminar 15

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

8. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij / Insegnamento di classe


TERMINI KONZULTACIJA