Šifra: 41558
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nevenka Tatković
Izvođači: Mariza Kovačević - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija osposobiti studente za samostalan i stvaralački pristup radu te primjenu teorijskih i praktičnih znanja i sposobnosti u praksi.
Ciljevi u terminima očekivanih rezultata:
- pravilno definiranje suvremenih pojmova metodike govorne komunikacije
- analiza i korištenje suvremenih oblika, strategija i sredstava kojima će optimalno poticati govorni razvoj i komunikaciju predškolskog djeteta, njegovu sposobnost izražavanja i govornog stvaralaštva
- uspoređivanje i kritičko razmatranje govorne komunikacije u pedagoškoj praksi
- evaluacija rada djece i osobni rad odgojitelja
- razviti sposobnost timskog rada i komunikacije s predškolskom djecom i ostalim odgojno-obrazovnim djelatnicima
- praćenje, vrednovanje i primjenjivanje suvremenih spoznaja o komunikaciji djeteta
- provođenje manjih akcijskih istraživanja
- rješavanje jednostavnih komunikacijskih problema pedagoške prakse.
Literatura:
  1. Čudina-Obradović, M., Igrom do čitanja: igre i aktivnosti za razvijanje vještina čitanja u djece od 3. do 10. godine života. Zagreb, Školska knjiga, 2002.;
  2. Miljak, Arjana: Uloga komunikacije u razvoju govora djece predškolske dobi, Školske novine, Zagreb, 1984.;
  3. Grupa autora: Integralna metoda, I, II, III, Alinea, Zagreb, 1995.;
  4. Čudina-Obradović, M.: Igrom do čitanja, Zagreb, Školska knjiga, 1994.;
  5. Čudina-Obradović, M., Čitanje prije škole: priručnik za roditelje i odgojitelje. Zagreb, Školska knjiga, 2002.;
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Predškolski odgoj
Termini konzultacija: