Šifra: 41535
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nevenka Tatković
Izvođači: Doris Velan - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi kolegija
- Ovladati znanstvenim spoznajama o Predškolskoj pedagogiji kao znanstvenoj disciplini koja se bavi osobitostima odgoja predškolske djece (u kompleksnijem značenju odgoj podrazumijeva i njegu, zaštitu i obrazovanje djece predškolske dobi, od rođenja do polaska u školu).
- Obogaćivati profesionalnu kulturu i kompetencije svoga budućeg zanimanja proučavanjem i istraživanjem povijesne građe o razvoju predškolskog odgoja u različitim društvenim sustavima.
Postići:
- potrebnu razinu intelektualnog rada proučavanjem odgovarajuće literature kod izrade pedagoške teme u seminaru Predškolske pedagogije
- osobnu prosudbu u slobodnom iznošenju stajališta
Literatura:
  1. Čuturić, N., 1987.: Prve tri godine života, Školska knjiga, Zagreb;
  2. Došen-Dobud, A., 1979.: Odgoj i obrazovanje u dječjem vrtiću, Pedagoško književni zbor, Zagreb;
  3. Giesecke, K., 1991.: Uvod u pedagogiju (Poglavlje: Biološke i psihološke pretpostavke rasta, str.13-32), Educa Zagreb;
  4. Gudjons, H., 1994.: Pedagogija ? temeljna znanja (Poglavlje: metode znanosti o odgoju, str. 49-60; poglavlje: Dječja i mladenačka dob ?kratak prikaz psihologije razvoja, zatim cjelina: Djetinjstvo, str. 93.108) Educa Zagreb;
  5. Kamenov, E., 1991.: Predškolska pedagogija, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd;
  6. Lipovac, M., 1985.: Predškolski odgoj u Hrvatskoj, Narodne novine, Zagreb;
  7. Mitrović, D., 1982.: Predškolska pedagogija, Svjetlost, Sarajevo;
  8. Zaninović, M., 1985.: Pedagoška hrestomatija, Školska knjiga, Zagreb;
  9. Belamarić, D., 1987.: Dijete i oblik, Školska knjiga, Zagreb;
  10. Bredekamp, S., 1994.: Kako odgajati djecu, Educa, Zagreb;
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Predškolski odgoj
Termini konzultacija: