Diplomski rad / Stesura tesi


OSNOVNI PODACI

Šifra:

119159

ECTS:

10.0

Nositelji:

Izvođači:

dr. sc. Tommaso Mazzoli , v. pred. - Vježbe u praktikumu
prof. dr. sc. Fulvio Šuran - Vježbe u praktikumu

Prijava ispita:


DETALJNE INFORMACIJE

1. KOMPONENTA

  • Vježbe u praktikumu 90

* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)

OPIS PREDMETA:

LITERATURA:


NASTAVA

10. SEMESTAR

Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij / Insegnamento di classe


TERMINI KONZULTACIJA